GONGO SOUMBOULOU KONÉ : UN PRINCE DU MANDÉ NOUS A QUITTÉS

GONGO SOUMBOULOU KONÉ : UN PRINCE DU MANDÉ NOUS A QUITTÉS

« Mama » comme je l’appelais affectueusement vient de nous quitter ce lundi 17 juin 2013 à 16h. Il me disait en me taquinant que les Koné étaient parmi les princes fondateurs du Mali et de Ségou, et c’est vrai.  A ce titre il prenait rigoureusement soin de son image, de son corps et de son esprit. Il respectait sa parole comme il respectait ses parents, ses amis et tous les êtres humains sans distinction aucune. 

 

Hamet Koité ti : « Horaxu ni seraxu nia.

Hoore ni jikku nia. Fo nti maxa nta horaxu bonondini.

Hooro buru nia nda horaxu bonondi.»

Gongo Sumbulu Kone ni kanghe Hoore nia, ani xalissi xulle Hoore nia.

Folomane be ga Gongo Sumbulu maxa, a do duna su da taxandi.

I nghaxi Gongo Sumbulu Kone ni NOOXE NIA, KITIRA LIGHE XO FATE LABO, SUPPU SOLLA, XATI SOLLA.

Gongo Sumbulu ni digan bana konghana nia,

An ta layidu bonondini, an ta  jikke xossono,

An ta gundo farsana.

A bire ma kallen ga rege ne yi, a do soninka kafo fanxe nia gni me kiyen do wuro.

Xa Soninko nti : i ga ti yugu siren npayi duna kara wo kara,

An na korossi, Yaxarin timmante wo saxxa a falle.

O ya duwan gha Astou NDiaye do I remmu nda.

O duwaghe wa taghana Kone NKuda,

A do Diawara su, leminen do xirisse, yugon do yaxare, o wa duwagha a su da.

A do na wutu gilli Gadiaga, ma Haïre, do Gidimaxa, do Kammera, do Senegali, do  Mali, do  Mauritanie, ma Kambia, o ya duwagha a su da.

Gongo Sumbulu  Fanxen gni Afiriki remmu cu fanxe nia.

A fanxe maana gni hadama remme cu na jomu do xeri kitta.

Harina GONGO SUMBULU NEEMA, NA BADA NCAXU NOWONDI A DA.

NA BAREKE RO FUNCU BE A GA DI I TOXO.

NA O SU XOTONDI A FALLE.         

Par Yaya SY

            

=================================================================

UN ARTICLE-HOMMAGE LUI SERA  CONSACRÉ SOUS PEU SUR DIAWARA.ORG        

 

.                                      

1 Comment

  1. Avatar
    Koita moussa juin 18, 2013

    Gongo kone était un homme courageux ,aime son village ,sa culture,que son âme se repose en paix en janvier 2010 , j,ai passe 3 bonnes semaines au service de la commune de Diawara nous pensons à lui qu,Allah l,accueil dans son paradis .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Aller à la barre d’outils